Bảng tin

16/12/2018

Bảng tin

 

Làm thế nào để làm một bảng tin thế giới mini? Có rất nhiều bàn tổng hợp trong trò chơi mini thế giới. Với những bàn tổng hợp này, chúng ta có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm. Bài viết này mang đến cho bạn một tổng hợp của bảng thông báo và giới thiệu vai trò, hãy xem xét.