Đồ trang trí trong game mini world

10/01/2019

Đồ trang trí trong game mini world

Game mini world là một tựa game có thể thỏa sức sáng tạo theo ý muốn của mình. Vì vậy mà nhà sản xuất đã đưa rất nhiều đồ trang trí vào trong game. Dưới đây là các vật phẩm trang trí trong game

 
 

Đồ nội thất trong game mini world

Icon828.png Icon883.png Icon884.png Icon885.png Icon555.png Icon556.png Icon557.pngIcon731.png
Icon965.png Icon970.png Icon975.png Icon967.png Icon972.png Icon977.png
Icon966.png Icon971.png Icon976.pngIcon969.pngIcon974.png Icon979.png
Icon968.png Icon973.png Icon978.pngIcon820.png

 

Thang & hàng rào

Icon813.pngIcon539.pngIcon568.pngIcon553.pngIcon927.pngIcon926.png Icon551.pngIcon526.png

Icon552.pngIcon554.pngIcon538.pngIcon534.pngIcon548.pngIcon549.pngIcon535.pngIcon569.png

 

Cửa ra vào

Icon812.pngIcon859.pngIcon860.pngIcon854.pngIcon858.pngIcon855.pngIcon856.pngIcon814.pngIcon857.png

 

Thủy tinh

Icon632.png Icon633.png Icon634.png Icon635.png Icon636.png Icon637.png Icon638.png Icon648.png

Icon639.png Icon640.pngIcon641.png Icon642.png Icon643.png Icon644.png Icon645.png Icon646.png Icon647.png
Icon649.pngIcon650.png Icon651.pngIcon652.png Icon653.png Icon654.png Icon655.png Icon665.png

Icon656.png Icon657.png Icon658.pngIcon659.png Icon660.png Icon661.png Icon662.png Icon663.png Icon664.png

 

Đèn trang trí

Icon707.pngIcon861.png Icon862.png Icon863.png Icon864.png Icon865.png Icon866.png Icon867.png Icon868.png

Icon869.pngIcon870.png Icon871.png Icon872.png Icon873.png Icon874.png Icon875.png Icon876.png Icon877.png
Icon816.pngIcon949.png Icon898.pngIcon944.png Icon945.pngIcon899.png Icon900.png Icon931.png Icon933.png

Icon936.png Biểu tượng12830.pngIcon13808.pngIcon934.png Icon935.png

 

Thảm trang trí

Icon631.png Icon616.png Icon617.png Icon618.png Icon619.png Icon620.png Icon621.png Icon630.png

Icon622.png Icon623.png Icon624.png Icon625.png Icon626.png Icon627.png Icon628.png Icon629.png

 

Lọ hoa, bình

Icon737.pngIcon738.pngIcon739.png

Icon928.pngIcon929.pngIcon946.pngIcon947.pngIcon948.png

 

Tượng & Totems

Icon732.pngIcon742.pngIcon723.png

 

Bảng tin & khung

Icon815.pngIcon886.pngIcon887.pngIcon888.png
Icon897.png Icon892.png