Giấy thư

16/12/2018

Làm thế nào để làm thư giấy 

văn phòng phẩm thế giới mini? Có rất nhiều bàn tổng hợp trong trò chơi mini thế giới. Với những bàn tổng hợp này, chúng ta có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm. Bài viết này mang đến cho bạn một bảng tổng hợp của văn phòng phẩm và giới thiệu vai trò. Chúng ta hãy xem.