Hạt bí ngô

17/12/2018

Hạt bí ngô là một nguồn bí ngô .

Nó có thể được lấy từ hộp công cụ với một quả bí ngô.

  • Hạt bí ngô có thể được trồng trên đất canh tác và bạn có thể lấy bí ngô trên các không gian mở liền kề.
  • Nó cần một quả bí ngô để được tổng hợp trong hộp công cụ.