Hạt giống dưa hấu

17/12/2018

Hạt dưa hấu là một nguồn dưa hấu có thể được trồng để có được dưa hấu .

Nó có thể được lấy từ hộp công cụ với một lát dưa hấu .

Hạt dưa hấu có thể được trồng trên đất canh tác và bạn có thể lấy dưa hấu trên các không gian mở liền kề.

Nó cần một lát dưa hấu để được tổng hợp trong hộp công cụ.