Hạt giống lúa

17/12/2018

Lúa

Bằng cách đi đến Peach Biome. Bạn có thể tìm thấy lúa ở một số hồ hoặc hiếm khi hồ ngầm.

Nó có thể được trồng trên mặt nước sâu một khối bằng đất hoặc cát. Bạn có thể lấy lúa sau khi chín.