Hướng dẫn developer phần 4 - Cài đặt thuộc tính ban đầu của người chơi trong map

03/09/2020

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cài đặt thuộc tính người chơi khi tạo map mini world. 

 

1. Thuộc tính ban đầu:

Cài đặt thuộc tính cơ bản ban đầu của người chơi khi vào map như HP, độ đói, sức tấn công…

 

Những thuộc tính có thể cài đặt bao gồm:

Thuộc tính cơ bản

  •  HP
  •  Độ đói

Tấn công

  •  Tấn công vật lý
  •  Tấn công nguyên tố

Phòng vệ

  •  Phòng vệ vật lý
  •  Phòng vệ nguyên tố

Di chuyển

  •  Tốc độ cơ bản

 

*chú ý: Các thuộc tính được nâng cấp hoàn tàn, Click vào Thuộc tính trong Túi, có thể xem các loại thuộc tính của người chơi

 

2. Vật phẩm ban đầu:

- Vật phẩm ban đầu trong túi thanh công cụ:

Bạn có thể cài đặt trong Túi/ Thanh công cụ của người chơi những vật phẩm có sẵn khi bắt đầu vào Map

- Trang bị ban đầu:

Có thể cài đặt trang bị ban đầu khi người chơi vào Map

3. Hình dạng ban đầu:

Có thể cài đặt hình dạng ban đầu của người chơi khi vào Map, cài đặt chỉ có hiệu lực trong Map

Hỗ trợ người chơi dùng hình dạng có sẵn và hình dạng tự tạo

Vậy là chúng ta đã cài đặt đầy đủ các thuộc tính của người chơi rồi. các bạn có thểm xem thêm các bài hướng dẫn khác ở bên dưới:

 

Các bạn xem tiếp các bài viết hướng dẫn công cụ sáng tạo trong mini world ở link bên dưới:

 Hướng dẫn cài đặt công cụ sáng tạo trong mini world cho developer (phần 1)

 (Giới thiệu giao diện mới và cài đặt cơ bản)

 Hướng dẫn cài đặt công cụ sáng tạo trong mini world cho developer (phần 2)

 (Quy tắc cải tiến Map)

 Hướng dẫn cài đặt công cụ sáng tạo trong mini world cho developer (phần 3)

 (Cài đặt kinh nghiệm)

 Hướng dẫn cài đặt công cụ sáng tạo trong mini world cho developer (phần 4)

 (Cài đặt thuộc tính người chơi)

 Hướng dẫn cài đặt công cụ sáng tạo trong mini world cho developer (phần 5)

 (Nâng cấp cài đặt đội)