Hướng dẫn sử dụng Plugin trạng thái trong mini world

20/06/2020

Hướng dẫn sử dụng Plugin trạng thái trong mini world

Mini World hỗ trợ một hệ thống plugin rất đa dạng, ngoài những plugin có sẵ thì người chơi có thể tự tạo thêm các plugin theo ý thích của mình. Điều này giúp người chơi có thể tạo ra những maps và cách chơi riêng của mình. Dưới đây là hướng dẫn cách tạo plugin trạng thái trong mini world

Bước 1: Vào kho plugin để thêm mới plugin vào thư viện

- vào kho plugin --> chọn trạng thái --> chọn tạo để thêm

 

Bước 2: Nhấp vào chỉnh sửa để sửa trạng thái ban đầu hoặc nhấp vào tạo để tạo mới

 

3. Chọn một hiệu ứng và xác nhận. Nhập Giao diện để chỉnh sửa tên, biểu tượng, hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng âm thanh.

 

Bước 4.  Sau khi chỉnh sửa ngoại hình, sau đó chúng ta có thể bắt đầu chỉnh sửa hiệu ứng.

Chúng ta có thể chọn các hiệu ứng khác nhau trong Thư viện hiệu ứng. Mỗi trạng thái có thể có tối đa 5 hiệu ứng.

 

Bước 5. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các hiệu ứng. Sau đó, cài đặt được thực hiện.

 

Bước 6. Sau khi thiết lập hiệu ứng, ở đây chúng ta đến cài đặt Thuộc tính. Lưu trở lại.

Tương tự, chúng ta có thể sử dụng trạng thái với thức ăn, Creature hoặc plugin plugin. Ví dụ: chúng tôi sử dụng trạng thái trên Đạo cụ-Mới-Chỉnh sửa-Thực phẩm. Chọn một kỹ năng vật phẩm và điều chỉnh tham số.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!