Lúa mì

17/12/2018

Thông tin:

Lúa mì là một loại cây trồng chỉ có thể thu được sau khi trồng Hạt giống lúa mì trên đất nông nghiệp . Chúng ta không thể thấy một loại lúa mì đã được trồng trên đất.

Cách lấy:

Nó có thể thu được từ việc trồng (các) hạt giống lúa mì lên đất nông nghiệp , được gọi là đất. Phải mất thời gian để phát triển. Vì vậy, kiên nhẫn chờ đợi hoặc bạn có thể sử dụng một phương pháp trồng trọt nhanh chóng. Đó là đưa ra một Bù nhìn gần đất nông nghiệp.

Cách sử dụng:

Nó có thể được chế tạo thành nhiều thứ. Ví dụ như các mặt hàng hoặc thực phẩm ngon khác nhau.

  • Haystack
  • Tổ yến
  • Một bó lúa mì
  • Bánh mỳ
  • Bánh quế
  • Bánh ngọt
  • Mật ong Cske