Phân bón

17/12/2018

Phân bón

Nó có thể thu được từ việc cho lợn ăn, hoặc nhặt trong rừng

Sử dụng trên cây có thể thúc đẩy nó tăng trưởng.