Trình phân tích tín hiệu

02/10/2018


Làm thế nào để tạo một trình phân tích tín hiệu thế giới mini ? Có rất nhiều bàn tổng hợp trong trò chơi mini thế giới. Với những bàn tổng hợp này, chúng ta có thể tạo ra nhiều loại vật phẩm. Bài viết này mang đến cho bạn bảng tổng hợp của trình phân tích tín hiệu và giới thiệu vai trò, chúng ta hãy xem xét.